Kosten & Vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk. Mijn praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit: www.nza.nl. De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een Psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk in 2023:

  • Intake (‘diagnostiek’) 60 minuten: € 196,35
  • Diagnostiek 75 minuten: € 239,96
  • Behandelsessie 45 minuten: € 145,72
  • Behandelsessie 60 minuten: € 173,65
  • Onverzekerd product consult (OVP): € 120 per sessie.

Omdat ik zonder contracten met zorgverzekeraars werk, kan een deel van de behandeling voor eigen rekening komen. Hoe groot je eigen bijdrage is, is afhankelijk van het soort polis dat je bij je zorgverzekeraar hebt. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen voor 100%. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten.

Zie de website van de contractvrije psycholoog voor een overzicht van de verzekeraars, polissen en percentage van vergoeding.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2019 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Zorgprestatiemodel vanaf januari 2022

Sinds januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Op de site van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten) kan je alles uitgebreid nalezen:

Afspraken afzeggen

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een geplande afspraak wordt een deel van de kosten (€ 70) in rekening gebracht, óók in het geval van overmacht. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aanmelden

Om je aan te kunnen melden heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar bregjeboeting@protonmail.com. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. Voor informatie over de actuele wachttijden, zie het kopje ´wachttijden´ onder praktische informatie.

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode (alsmede de klachtenregeling) kun je vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer je in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met je therapeut. Dat wil zeggen dat je als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Wachttijden

Voor behandeling binnen zowel de BGGZ als de SGGZ heb ik een wachttijd van ongeveer 5 maanden (beperkte ruimte). Voor diagnostisch onderzoek heb ik momenteel een aanmeldstop.

Geplande afwezigheid eerste helft van 2023 (buiten de nationale feestdagen om):

  • 30 en 31 maart
  • 1 tot en met 5 mei: meivakantie
  • 15 mei
  • 2 en 30 juni
  • 10 augustus tot en met 6 september: zomervakantie