Kosten & Vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van je huisarts noodzakelijk. Bij volwassenen vindt de vergoeding plaats door de zorgverzekeraar. Mijn praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit: www.nza.nl.

De volgende NZA tarieven zijn vastgesteld voor een Psychotherapeut werkzaam in de vrijgevestigde praktijk:

  • Intake (‘diagnostiek’) vanaf 60 minuten: € 187,62
  • Behandelconsult (‘behandeling’) 45 minuten: € 139,38. 60 minuten: € 166,13.

Omdat ik zonder contracten met zorgverzekeraars werk, kan een deel van de behandeling voor eigen rekening komen. Hoe groot je eigen bijdrage is, is afhankelijk van het soort polis dat je bij je zorgverzekeraar hebt.

De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen voor 100%. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals mijn praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen. Zie de website van de contractvrije psycholoog (https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2022/) voor een overzicht van de verzekeraars, polissen en percentage van vergoeding.

Ik raad je aan van te voren te kijken naar hoe je verzekerd bent zodat je niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2019 vastgesteld op € 385,-. Je kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

Particulier betalen is mogelijk (bijvoorbeeld betreffende een hulpvraag die buiten de vergoede zorg valt). Het tarief dat hiervoor in rekening wordt gebracht is vastgesteld door de NZA: Onverzekerd product consult (OVP) € 120 per sessie.

Zorgprestatiemodel vanaf januari 2022

Sinds januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Op de site van de LVVP (landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychotherapeuten) kan je alles uitgebreid nalezen: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Ik raad je aan dit goed te lezen.

Afspraken afzeggen

Bij niet tijdig annuleren (tot 24 uur van te voren) van een geplande afspraak wordt een deel van de kosten (€ 70) in rekening gebracht, ook in het geval van overmacht. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Aanmelden

Om je aan te kunnen melden heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@bregjeboeting.nl. Ik zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. Voor informatie over de actuele wachttijden, zie het kopje ´wachttijden´ onder praktische informatie.

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kun je vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.nl.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer je in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met je therapeut. Dat wil zeggen dat je als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van je therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en jouw privacy te waarborgen.

Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Wachttijden

Voor de SGGZ heb ik een aanmeldstop.

Voor de BGGZ heb ik een aanmeldstop.

Voor diagnostisch onderzoek heb ik een wachttijd van 5 maanden.

Van 14 juli tot en met 15 augustus is de praktijk gesloten vanwege de zomervakantie.