Aanbod

In mijn praktijk kun je terecht voor zowel kortdurende behandeling voor milde psychische problemen (‘Generalistische Basis GGZ’) als voor langdurende behandeling voor meervoudige, complexe psychische problemen (‘Specialistische GGZ’).

Ik bied:

  • Individuele psychodynamische psychotherapie;
  • Systeemtherapie;
  • EMDR;
  • Partnerrelatietherapie;
  • Diagnostisch onderzoek (persoonlijkheid, ASS en AD(H)D).
Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de aard, het ontstaan en de betekenis van klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intaketraject, bestaande uit 2 tot 4 gesprekken. Ik vind het belangrijk om met een uitgebreide intakefase te starten om zorgvuldig te onderzoeken wat er speelt. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, stellen we vervolgens samen het behandelplan vast.

Een behandelsessie duurt 45 minuten en afspraken vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. We zitten tegenover elkaar in een stoel. Binnen de Gespecialiseerde GGZ variëren behandelingen in lengte van een aantal maanden tot een aantal jaar; het einde komt in zicht als je het gevoel hebt dat je zelf weer verder kunt.

Uitgangspunt van een behandeling is steeds het streven naar meer inzicht in de achtergrond van bepaalde ervaringen, klachten en gedragingen. Belangrijk daarbij is de ontwikkeling die je in je leven doormaakt en hoe je meestal omgaat met anderen. Een manier om daar zicht op te krijgen is wat er gebeurt in het contact tussen jou en mij in de behandeling. Mijn manier van werken is open, empathisch, zorgvuldig en onderzoekend en waar nodig confronterend.

Om de kwaliteit van zorg optimaal te kunnen blijven bieden, werk ik sinds 2015 contractvrij.

Kwaliteitsstatuut en Privacybeleid

Een papieren versie van het kwaliteitsstatuut is ter inzage aanwezig op de praktijk. Mijn privacybeleid is digitaal aanwezig en op te vragen via e-mail.