Aanbod

In mijn praktijk kun je terecht voor zowel kortdurende behandeling voor milde psychische problemen (‘Generalistische Basis GGZ’) als voor langdurende behandeling voor meervoudige, complexe psychische problemen (‘Specialistische GGZ’).

Ik bied:

  • Individuele psychodynamische psychotherapie;
  • Systeemtherapie;
  • Partnerrelatietherapie;
  • Diagnostisch onderzoek (persoonlijkheid, ASS en AD(H)D)

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de aard, het ontstaan en de betekenis van klachten om vervolgens de klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren.


Meer informatie over Psychodynamische Psychotherapie en Systeemtherapie kan je hier downloaden.

Werkwijze

Na aanmelding volgt een intaketraject, bestaande uit 1 tot 3 gesprekken. Ik vind het belangrijk om met een uitgebreide intakefase te starten om zorgvuldig te onderzoeken wat er speelt en welke behandeling passend is. Als we besluiten met elkaar in zee te gaan, stellen we vervolgens samen het behandelplan vast.

Een behandelsessie duurt 45 minuten en afspraken vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. Mijn manier van werken is open, empathisch, zorgvuldig en onderzoekend en waar nodig confronterend.

Om de kwaliteit van zorg optimaal te kunnen blijven bieden, werk ik sinds 2015 contractvrij.

Voor aanvullende informatie: https://contractvrijepsycholoog.nl

Kwaliteitsstatuut

Een papieren versie is ter inzage aanwezig op de praktijk.

© Copyright - Bregje Boeting Psychotherapie